Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt dotyczy dotacji do kapitału obrotowego dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IPB. Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działalności spółki w kolejnych miesiącach oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Wartość projektu wynosi 244 271,37 złotych a wartość dofinansowania 244 271,37 złotych co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2020-30.09.2020