Polityka prywatności


IPB SP. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich usług i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług (serwisów, aplikacji), a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • Jakie dane przetwarzamy,
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • Jak długo przetwarzamy dane,
 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
 • Komu udostępniamy dane

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000219150, NIP 9541014768, REGON 271570196, zwana dalej „IPB” lub „ADO (administrator danych osobowych)”.

Co to oznacza? IPB – usługodawca danego serwisu lub aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem możesz kontaktować się za pośrednictwem
e-mail: rodo@ipb-decoration.pl lub pisząc na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB sp. z o.o., ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze, z dopiskiem „RODO”

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług – serwisów lub aplikacji (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. wypełniając formularze lub okna rejestracyjne np. przy dokonywaniu rejestracji w serwisie, wypełniając dane w formularzu kontaktowym, a także zapisywaniu się do newslettera, uzupełniając ankiety oraz w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji kont (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, kraj pochodzenia, datę urodzenia, nazwę i profil reprezentowanej przez Ciebie organizacji).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. wyszukiwanie produktów), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Ponadto przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w naszych serwisach np. dzieląc się opinią, wystawiając recenzję o produktach.

Zakres przetwarzanych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

IPB przetwarza Twoje dane, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych oraz prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych.

Cele te to przede wszystkim realizowanie polityki informacji i promocji i marketingu  produktów i usług IPB oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników w celu udowodnienia przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych także w innych celach, jak rozwój produktów, badania marketingowe, w celu optymalizacji i dostosowania naszych serwisów do preferencji użytkowników oraz rozwoju oferty produktowej, procesów biznesowych. W celu dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, sposobu ich prezentowania poprzez dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach).

Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, a także Zaufanych Partnerów:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z ADO za pośrednictwem e-mail: rodo@ipb-decoration.eu lub na wyżej podany adres, a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT w celu cofnięcia zgody.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ADO * Zaufanym Partnerom i Partnerom spoza EOG(lista poniżej )  m.in. dostawcom usług IT, w szczególności firmie świadczącej usługi hostingowe, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownych umów z IPB i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez IPB Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Zaufanym Partnerom.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych IPB. Zaufani Partnerzy to firmy działające w naszym tj. ADO imieniu tj. agencje marketingowe, z którymi IPB  współpracuje.

Zaufani Partnerzy:

Benhauer Sp. z o.o.

Debacom Sp. z o.o.

Connecto Sp. z o. o.

BizCode Sp. z o, o,

Comarch SA

PUH SAB Bogdan Sawicki

Partnerzy spoza EOG:

Google LLC,

Microsoft Corporation

Apple Corporation

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych Partnerów np. Google LLC, Microsoft Corporation lub Apple Corporation mają siedzibę poza terytorium EO. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Wypełnij formularz

Wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.ipb-decoration.eu oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 607 183 535